هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت