هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت