هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
دوو دوغ
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت