هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت