هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت