هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت