هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت