هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت