هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت