هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت