هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت