هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت