هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت