هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت