هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت