هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت