هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت