هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت