هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت