هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت