هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت