هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت