هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت