هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت