هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت