هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت