هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت