هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت