هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت