هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت