هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت