هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت