هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت