هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت