هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت