هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت