هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت