هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت