هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت