هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت