هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت