هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت