هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت