هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت