هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت