هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت