هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت