هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت