هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت