هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت