هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت