هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت