هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت