هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
رَخت لباس

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت