هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت