هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت