هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت