هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت