هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت