هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت