هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت