هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت