هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت