هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت