هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت