هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت