هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت