هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت