هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت