هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت