هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت