هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت