هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت