هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت