هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت