هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت