هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت