هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت