هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت