هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت