هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت