هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت