هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت