هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت