هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت