هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت