هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت