هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت