هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت