هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت