هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت