هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت