هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت